Вiртуальна виставка

2018

2017

2015

2014

2012

2011

2010

Вiртуальна виставка. 2018 рік.

ЮЗЬКОВ ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ – ВІДОМИЙ ВЧЕНИЙ-КОНСТИТУЦІОНАЛІСТ, ПЕРШИЙ ГОЛОВА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Над Конституцією – лише Бог, –

стверджував Леонід Юзьков


  28 січня виповнилося б 80 років першому Голові Конституційного Суду України, видатному українському вченому-правознавцю, педагогу та громадському діячу Леоніду Петровичу Юзькову (1938-1995).
  Леонід Петрович Юзьков – доктор юридичних наук, професор, керівник робочої групи по підготовці проекту Конституції України (1991–1993), перший Голова Конституційного Суду України (1992–1995) – постать унікальна і мудра. Його внесок у розвиток конституційного права України є надзвичайно вагомим, значення та важливість якого складно переоцінити. Цінність цієї людини в тому, що вона була небайдужою до держави, суспільства, свою діяльність, наукові дослідження присвятила в ім'я людського блага.
  Автор понад 200 наукових праць з питань конституційного (державного) права та державного управління, серед яких: "Конституція юридична і фактична", "Від Декларації про Державний суверенітет України до Концепції нової Конституції України", "Конституційні закони: утвердження концепції і становлення практики" та інші. Переважна більшість яких не втратила своєї актуальності й суспільного значення й дотепер.
  Л. П. Юзьков – людина, яка зробила вагомий внесок у розробку концептуальних підходів у розбудову України як демократичної, правової держави.

111
111  

ЮЗЬКОВ ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ – ВІДОМИЙ ВЧЕНИЙ-КОНСТИТУЦІОНАЛІСТ, ПЕРШИЙ ГОЛОВА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 

Над Конституцією – лише Бог, –

стверджував Леонід Юзьков


  28 січня виповнилося б 80 років першому Голові Конституційного Суду України, видатному українському вченому-правознавцю, педагогу та громадському діячу Леоніду Петровичу Юзькову (1938-1995).
  Леонід Петрович Юзьков – доктор юридичних наук, професор, керівник робочої групи по підготовці проекту Конституції України (1991–1993), перший Голова Конституційного Суду України (1992–1995) – постать унікальна і мудра. Його внесок у розвиток конституційного права України є надзвичайно вагомим, значення та важливість якого складно переоцінити. Цінність цієї людини в тому, що вона була небайдужою до держави, суспільства, свою діяльність, наукові дослідження присвятила в ім'я людського блага.
  Автор понад 200 наукових праць з питань конституційного (державного) права та державного управління, серед яких: "Конституція юридична і фактична", "Від Декларації про Державний суверенітет України до Концепції нової Конституції України", "Конституційні закони: утвердження концепції і становлення практики" та інші. Переважна більшість яких не втратила своєї актуальності й суспільного значення й дотепер.
  Л. П. Юзьков – людина, яка зробила вагомий внесок у розробку концептуальних підходів у розбудову України як демократичної, правової держави.

 

7

  Юзьков Л. П. Ради – органи справжнього народовладдя / Л. П. Юзьков, М. І. Корнієнко, В. Ф. Погоріло. – Київ. : Наукова думка, 1983. – 144 с.

  У монографії висвітлюються закономірності підвищення ролі Рад народних депутатів, розкривається їх система, основні функції, форми і методи роботи, а також принцип єдності системи Рад, який було закріплено в Конституції СРСР, ст. 89. Розкрито характер і особливості соціально-політичних функцій Рад народних депутатів як політичної основи держави, покликаної забезпечувати комплексний характер економічного і соціального розвитку країни. 

6

   Юзьков Л. П. Государственное управление в политической системе развитого социализма / Л. П. Юзьков Киев : Вища школа, 1983. – 154, [2] с.

  В монографии раскрывается сущность и содержание политической системы советского общества как организационно-структурного отражения народовластия, рассматриваются функции данной системы. Определяется роль государственно-правового механизма управления в политической системе развитого социализма, раскрывается его значение в осуществлении социально-экономической политики партии на современном этапе.
  Книга рассчитана на преподавателей, аспирантов, студентов.

10

  Юридична енциклопедія : в 6 т. Т. 6. Т-Я / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. – Київ : Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 2004.

  Юридична енциклопедія – перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про державу і право. У шостому томі 1522 статей, 16 карт та ілюстративних матеріалів. Останній шостий том включає "Доповнення", покажчик авторів, іменний покажчик, список скорочень. Пропонується також словник латинських юридичних виразів і термінів. Розрахована на широке коло читачів.

4

   Довідник з історії України. А-Я / [В. Александрович [та ін.] ; за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста ; Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ : Генеза, 2002. – 1135 с.

  Фундаментальне довідкове видання з історії України. Автори пояснюють основні історичні терміни і поняття, подають короткі довідки про найважливіші події української історії, біографії українських і зарубіжних державних, політичних, громадських, культурних і військових діячів, літераторів, учених і митців, життя та діяльність яких були пов'язані з Україною.
  Розрахований на учнів, студентів, викладачів та всіх, хто цікавиться історією України.

3

   Пам'яті видатного вченого // Віче. – 2008. – № 3. – С. 54 : портр.

  З нагоди 70-річчя видатного українського вченого-правознавця, першого Голови Конституційного Суду України Л. П. Юзькова. На будинку по вулиці Панаса Мирного, 27 у Києві відкрито меморіальну дошку.

5

   Іллюк Ф. Увічнена пам'ять юриста /Ф. Іллюк // Юридичний вісник України, 2008, № 11 (15–21 березня). – С. 4.

  Урочисте зібрання, присвячене пам'яті вченого-правознавця Леоніда Петровича Юзькова.

8

   Сінькевич О. Конституційно-правові засади в наукових позиціях та працях Л. П. Юзькова (до 70-річчя від дня народження) / О. Сінькевич, А. Белинська // Право України. – 2008. – № 3. – С. 126–128.

  Перший голова Конституційного Суду України Леонід Петрович Юзьков – постать унікально і мудра. Його внесок у розвиток конституційного права України, є надзвичайно вагомим.

12

   Жити за власною Конституцією : інтерв'ю з професором Київського університету Леонідом Петровичем Юзьковим, керівником робочої групи Конституційної комісії Верховної Ради УРСР / Розмову вів Максим Розумний // Наука і суспільство. – 1991. – № 9. – С. 3–6.

  Інтерв'ю з професором Київського університету Л. П. Юзьковим, в якому він відповідає на питання: українська держава, якою їй бути? Розмірковує над зв'язком між прийняттям Конституції та суверенітету України, про збереження наступництва при розробці основної філософії конституції, про спадкоємність народних традицій.

11

   Скрипнюк О. Леонід Петрович Юзьков – відомий вчений-конституціоналіст, державний діяч, архітектор Конституції незалежної України / О. Скрипнюк, М. Теплюк // Право України. – 2012. – № 8. – С. 379–382.

  У статті йдеться про відомого вченого-конституціоналіста – Леоніда Петровича Юзька.

13

   Петров І. Над Конституцією – лише Бог / Іван Петров // Віче. – 2011. – № 17. – С. 8–9 : портр.

  Про першого Голову Конституційного Суду України, доктора юридичних наук, професора Юзькова Леоніда Петровича; його внесок у розвиток конституційного права; наукову та науково-педагогічну діяльність.

1

  Юзьков Л. Основні положення Проекту нової Конституції України (Мюнхен, 1992) / Л. Юзьков // Вибори та демократія. – 2008. – № 1. – С. 69–72.

  Леонід Юзьков підготував це положення і доповідав на Міжнародній науковій конференції "Проект Конституції України", яка проходила 8-9 серпня 1992 р. в Українському Вільному Університеті у м. Мюнхені. На той час він був керівником Робочої групи Конституційної комісії Верховної Ради України, Головою Конституційного Суду України.

9

  Стецюк Н. Доктрина "конституційної держави" Леоніда Юзькова / Н. Стецюк // Вибори та демократія. – 2008. – № 1. – С. 65–68.

  У статті висвітлюються окремі питання громадсько-політичної та наукової діяльності відомого вченого-правознавця та державного діяча, першого Голови Конституційного Суду України Л. П. Юзькова (1938-1995); окрему увагу звернуто на авторську концепцію вченого щодо доктрини "конституційної держави".

2

  Селіванов А. Світлої пам'яті видатного українського конституціоналіста – професора Леоніда Петровича Юзькова (до 70-річчя з дня народження) / А. Селіванов // Право України. – 2008. – № 1. – С. 8–9.

  У статті йдеться про життя та діяльність вченого-правознавця – Леоніда Петровича Юзька.

×
Оголошення

  1 березня о 1500 в читальній залі відбудеться відкриття виставки світлин та документів "Німці в Україні: історія і культура" за сприяння Володимира Піньковського – голови Міжнародної громадської організації "Товариство німців України – "Відергебурт".

0d7597d3b4ec56d330c03b37a3a855c9

  Запрошує клуб "Краєзнавець"!

  5 березня о 1500 у читальній залі бібліотеки відбудеться урочисте вручення Чернігівської літературно-мистецької премії імені Леоніда Глібова цьогорічним лауреатам.

Ласкаво просимо!0d7597d3b4ec56d330c03b37a3a855c9

  5 березня о 1700 відбудеться зустріч з очільницею проекту "Клуб ділових жінок" в м. Києві, головною редакторкою сучасного журналу "Слово жінки" Ганною Земко.0d7597d3b4ec56d330c03b37a3a855c9

   25 березня об 1100 відбудеться Другий всеукраїнський поетичний стартап "Дотиком душі". Запрошуються творчі особистості для участі у літературних читаннях. Реєстрація обов'язкова. Роботи надсилати до 05.03.2018 р. разом із анкетою-заявкою на електронну адресу: korolenkozahodu@gmail.com. Докладніше…

0d7597d3b4ec56d330c03b37a3a855c9

Безкоштовні юридичні  та Skype консультації

Кожного 2-го та 4-го четверга місяця (8, 22 лютого)
з 1500 до 1630
у Центрі правової інформації.
Запис за тел. (0462) 67-61-97
E-mail: сpi_lib@ukr.net
Skype: центр права (dcc.chernigiv)
0d7597d3b4ec56d330c03b37a3a855c9

Відділ документів іноземними мовами та ІЦ "ВІКНО В АМЕРИКУ" запрошують усіх бажаючих спілкуватися іноземними мовами:

 

Понеділок

1115 – Grammar Movie Club

(12 лютого)

1700 – English Learning Club

(5, 12, 19, 26 лютого) Групу набрано

 

Вівторок

1800 – Клуб італійської для початківців

(6, 13, 20 лютого)

 

Середа

1700 – English Learning Club

(7, 14, 21, 28 лютого)Групу набрано

 

Четвер

1800 – Німецька із задоволенням для початківців

(1, 8, 15, 22 лютого)

 

Субота

1030 – Розмовний клуб польської мови / Polonicum

(10, 24 лютого)

1430 – Strong Voice

(17 лютого)

1500 Італійська для тих, хто вдосконалює

(10, 17, 24 лютого

 

Неділя

1200 – English Speaking Club for Youth

(11, 18, 25 лютого)

1500 – English Speaking Club

(4, 11, 18, 25 лютого)

Чекаємо на Вас!

0d7597d3b4ec56d330c03b37a3a855c9

ЗАПРОШУЄМО ВОЛОНТЕРІВ
ДО СПІВПРАЦІ!

  Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка запрошує до співпраці небайдужих громадян, що відчувають у собі педагогічний талант.
  Пропонуємо вам в якості волонтера долучитись до викладання курсу "Основи комп’ютерної грамотності та основи роботи в інтернеті" для людей поважного віку. Докладніше...

0d7597d3b4ec56d330c03b37a3a855c9


  © НВП "Армпроект", 2002-2017